• Hydroizolácie proti tlakovej vode

  • Hydroizolácie proti vlhkosti

  • Hydroizolácie proti prenikaniu radónu z podložia

  • Hydroizolácie proti ropným produktom

  • Hydroizolácie striech aj so zateplením

  • Hydroizolácie zelených striech

  • Izolácie bazénov

  • Izolácie okrasných jazierok

  • •Montáž klampiarskych prvkov KJG zvody a žľaby