Izolácie striech


  • realizácie plochých striech : kotvených alebo zaťažených štrkom - novostavby
  • realizácie plochých striech : kotvených alebo zaťažených štrkom – rekonštrukcie
  • tepelné izolácie plochých striech (polystyrén, minerálna vata)
  • hydroizolácie zelených - vegetačných plochých striech a terás
  • hydroizolácie proti prenikaniu radónu
  • hydroizolácie proti vlhkosti, spodnej a tlakovej vode
  • hydroizolácie proti ropným produktom
  • realizácie novostavieb plochých striech
  • hydroizolácie bazénov pohľadovými foliami
  • hydroizolácia jazierok